{随机内容} %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%208DAY%20-%206686%20th%E1%BB%83%20thao%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%2022BET%20-%20Banhkhuc%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20CMD368%20-%206686%20th%E1%BB%83%20thao%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sm66%20-%20Monster%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20onebet%20-%20Vaoroi%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20LETOU%20-%20cakhia%20tv%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bancah5%20-%20Gavang%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kubet%20-%20Rakhoi%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Banca%20-%20socolive%20tv%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20city%20-%20b%20th%E1%BB%83%20thao%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vf555%20-%20bsports%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FM88%20-%20Vaoroi%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Kingbet86%20-%20Sport%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ALO88%20-%20Gavang%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nohuwin%20-%20Monster%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20social%20-%20Banhkhuc%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nohu%20-%20Chaolong%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20game88%20-%20Sport%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20kubet%20-%20Rakhoi%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mocbai%20-%20xoivo%20tv%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bing88%20-%20mitom%20tv%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20vf555%20-%20bsports%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ibet68%20-%20Rakhoi%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20jj88%20-%20vnsport%20tv%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20SBOTOP%20-%20Banthang%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MOT88%20-%20Vebo%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20winvn%20-%20Monster%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20FIVE88%20-%20cakhia%20tv%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20mec68%20-%20Banthang%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20MU9%20-%20mitom%20tv%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20game88%20-%20Sport%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20onebet%20-%20Vaoroi%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VIVA88%20-%206686%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bong68%20-%20Monster%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20sodo66%20-%20mitom%20tv%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Dafabet%20-%20caheo%20tv%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Sf88%20-%206686%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20m8win%20-%206686%20th%E1%BB%83%20thao%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20EU9%20-%20Chaolong%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20b88%20-%20Vaoroi%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ibet%20-%20Banthang%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20THABET%20-%20bsports%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20b79%20-%20Chaolong%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Bancathanrong%20-%206686%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ESBALL%20-%2090phut%20tv%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso66%20-%20Monster%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20ibet%20-%20Banthang%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20xoso66%20-%20Monster%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20shbet%20-%20Vebo%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nohu%20-%20Chaolong%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20tk88%20-%20Sport%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20nohuwin%20-%20Monster%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20b%20th%E1%BB%83%20thao%20-%206686%20th%E1%BB%83%20thao%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20388bet%20-%20bsports%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20AE888%20-%20xoivo%20tv%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Win88%20-%20vnsport%20tv%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Kingfun%20-%20Banhkhuc%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20WSTAR77%20-%20Banthang%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20VWIN%20-%20Banhkhuc%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20HAPPY8%20-%20b%20th%E1%BB%83%20thao%20-%20

Thông báo cốt truyện "Lõi 6" có sẵn sàng không?

ôngbáocốttruyệnLõi6cósẵnsàngkhôMột dấu hiệu mới của nhiều lo lắng gây phiền nhiễu cho thấy việc khai thác các mỏ dầu hàng hải của Mỹ dường như đang trong quá trình phục hồi. Ngay cả khi tốc độ tăng trưởng hiện tại của dầu đá phiến ở Hoa Kỳ đã làm chậm lại, dự kiến ​​sẽ sản xuất dầu thô của Mỹ sẽ bơm động lực mới.

ôngbáocốttruyệnLõi6cósẵnsàngkhôTuy nhiên, tỷ lệ điều chỉnh không lớn lắm, cho thấy rằng nó có thể lấy lại xu hướng tăng và thúc đẩy sự phục hồi của tỷ giá hối đoái một lần nữa.ôngbáocốttruyệnLõi6cósẵnsàngkhôNhà phân tích ngoại hối Joaquin Monfort nói rằng nếu tỷ giá hối đoái lại, khu vực cao hoặc gần đó, trung bình di chuyển 200 ngày sẽ trở thành một đường dây áp lực, dẫn đến một sự tính toán ngắn hạn của tỷ giá hối đoái đến một phạm vi nhất định, cho thấy một xu hướng ngang.

Thông báo cốt truyện

ôngbáocốttruyệnLõi6cósẵnsàngkhôChỉ khi tỷ giá hối đoái vượt quá mức trung bình di chuyển 200 ngày, nghĩa là, có thể tăng mức áp suất của dòng xu hướng giảm 1.1275-1.1325 tại 1.1275-1.1325.ôngbáocốttruyệnLõi6cósẵnsàngkhôĐồng euro có một sự phục hồi mạnh mẽ vào tháng 10 vào tháng 10. Mặc dù thời gian hồi phục không dài, sức mạnh mạnh hơn trước, điều đó có nghĩa là sự phục hồi có thể sẽ tiếp tục và nó có thể chỉ ra rằng xu hướng tỷ giá hối đoái đảo ngược.ôngbáocốttruyệnLõi6cósẵnsàngkhôHiện tại, vẫn còn nhiều khả năng chống lại tỷ giá hối đoái, nhưng nếu nó có thể vượt qua thành công, đồng euro có thể tăng lên mức mục tiêu tiếp theo là 1.1350, nghĩa là dòng trung bình 200 tuần, là một Trở ngại cần phải vượt qua.ôngbáocốttruyệnLõi6cósẵnsàngkhôEuro lo ngại về ba khu vực Euro chính trong tuần này. Dữ liệu kinh tế mà đồng euro cần chú ý là quý thứ ba của GDP Euro trong khu vực Euro vào lúc 18:00 ngày 31 tháng 10, CPI tháng 10 và tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Chín.ôngbáocốttruyệnLõi6cósẵnsàngkhôTheo dự đoán, tỷ lệ hàng quý GDP trong khu vực đồng euro trong quý thứ ba là 0,1%và tỷ lệ hàng năm là 1,1%và cả hai đều dưới 0,2%và 1,2%.

ôngbáocốttruyệnLõi6cósẵnsàngkhôWells Fargo cho biết: & ldquo; Trong vài quý vừa qua, nền kinh tế khu vực đồng euro đã gặp khó khăn. Chúng tôi hy vọng tình huống này trong quý thứ ba. Trong quý thứ ba, tỷ lệ GDP của khu vực Euro chỉ là 0,1%.ôngbáocốttruyệnLõi6cósẵnsàngkhô& rdquo; Ngoài ra, ngân hàng hy vọng khu vực đồng euro sẽ tăng 0,8%trong tháng 10 và CPI cốt lõi tăng 1,0%.ôngbáocốttruyệnLõi6cósẵnsàngkhôVào tháng 9, sự tăng trưởng của ngành dịch vụ Hoa Kỳ đã chậm xuống mức chậm nhất trong ba năm.

ôngbáocốttruyệnLõi6cósẵnsàngkhôTỷ lệ hàng tháng của các sản phẩm bền ở Hoa Kỳ đã ghi nhận 1,1%tỷ lệ sản phẩm bền hàng tháng, điều này tồi tệ hơn kỳ vọng của thị trường, cho thấy rằng dưới ảnh hưởng của tình hình thương mại quốc tế, đầu tư của các công ty Mỹ vẫn còn yếu.ôngbáocốttruyệnLõi6cósẵnsàngkhôNhà phân tích của Oanda, Jeffrey Halley, cho biết: & ldquo; Giá vàng ở trạng thái cân bằng là $ 1480-1520.ôngbáocốttruyệnLõi6cósẵnsàngkhôNếu triển vọng chính sách của Fed trở nên nhẹ nhàng hơn, sẽ đủ để thúc đẩy sự tăng giá vàng.ôngbáocốttruyệnLõi6cósẵnsàngkhôBob Haberkorn, một chiến lược gia thị trường cao cấp tại RJO Futures, nói rằng sự suy yếu của dữ liệu sản xuất Mỹ đã đẩy giá vàng.

Thực tế là ngành sản xuất bị thu hẹp cho thấy Hoa Kỳ không bị cô lập với thế giới.Nhà tiên tri cấp cao của Phố Wall Peter Schiff nói rằng Fed đã âm thầm phát động một vòng hoạt động in tiền giấy mới. Trong khi hỗ trợ thị trường toàn cầu, điều này cũng sẽ làm cho bong bóng nợ của Fed lớn hơn và giá vàng vẫn bị đánh giá thấp.

Thông báo cốt truyện

Morgan Chase chỉ ra rằng với Ngân hàng Trung ương toàn cầu bước vào chu kỳ lỏng lẻo, vẫn còn nhiều tổ chức lạc quan về các xu hướng vàng trung và dài hạn.Chúng tôi nhận thấy rằng nhu cầu vàng đã tăng lên, và vàng đã trải qua rất nhiều & lsquo; Super Cycles & rsquo ;, và dự kiến ​​rằng giá vàng sẽ tăng lên $ 1720 vào năm tới.Nhà phân tích của Goldman Sachs, Jeffrey Currie và cộng sự trong báo cáo, ông chỉ ra rằng sự không chắc chắn của chính sách ngày càng tăng đã ngăn chặn tăng trưởng đầu tư và giữ cho giá tài sản thực tế.Sự suy giảm đầu tư và sự gia tăng cân bằng tiền mặt phòng ngừa bắt đầu tạo ra sự tiết kiệm quá mức, do đó hỗ trợ giá vàng.

Khi nó gây ra & ldquo; tiết kiệm dư thừa & ndquo; đáp ứng nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương đã mạnh, điều đó có nghĩa là giá vàng có thể tăng lên 1.600 đô la mỗi ounce trong sáu tháng tới.Vào tối ngày 25 tháng 10, Cục Evil Thương mại toàn cầu, thành viên của Cục Chính trị của Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Hội đồng Nhà nước, và cuộc đối thoại kinh tế toàn diện của Trung Quốc và Hoa Kỳ, Liu do ông dẫn đầu bởi Lãnh đạo của cuộc đối thoại kinh tế toàn diện của Trung Quốc và Mỹ với Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Leitzizer và Bộ trưởng Tài chính Mnuchin.Hai bên đã đồng ý giải quyết đúng mối quan tâm cốt lõi của họ và xác nhận rằng việc tham vấn kỹ thuật của một số văn bản về cơ bản đã được hoàn thành.Người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 31 tháng 10 rằng các nhóm kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã duy trì giao tiếp chặt chẽ và công việc tham vấn hiện tại đang tiến triển suôn sẻ.

Hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy công việc và các nhiệm vụ khác theo kế hoạch ban đầu.Các nhà lãnh đạo của hai bên sẽ gọi lại vào thứ Sáu (ngày 1 tháng 11).

Thông báo cốt truyện

Những kỳ vọng lạc quan xung quanh quan hệ thương mại Hoa Kỳ và Trung Quốc đã hạn chế những cảm xúc phòng ngừa rủi ro.Căng thẳng thương mại đang ngăn chặn chi phí vốn và đầu tư của các công ty Mỹ đã giảm 3,0%trong quý ba, việc bị thu hẹp nghiêm trọng nhất trong hơn ba năm rưỡi.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc đối đầu mạnh mẽ của tình hình thương mại, môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu đã tiếp tục xấu đi và nó vẫn đã thúc đẩy giá hơn 17%giá vàng cho đến nay.Một số người lo lắng rằng sự suy giảm trong đầu tư doanh nghiệp cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng và đàn áp nghiêm trọng tăng trưởng kinh tế.Các dấu hiệu của Hoa Kỳ và Châu Âu có thể đặt ra một cuộc xung đột thương mại toàn diện không thể làm suy yếu mối quan tâm của mọi người về suy thoái kinh tế toàn cầu.Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2019 xuống 3%, điểm thấp nhất sau cuộc khủng hoảng tài chính.Hoa Kỳ đã nhận được sự chấp thuận của WTO và thuế thuế đối với 7,5 tỷ đô la Mỹ trong các sản phẩm của Liên minh châu Âu, cung cấp trợ cấp bất hợp pháp cho các công ty Airbus.Điều này có thể kích hoạt ma sát thương mại chéo tương đối, dẫn đến các mối quan tâm thương mại tăng cường.

Các tổ chức kinh tế lớn của Đức đã làm giảm đáng kể kỳ vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này trong năm nay và năm tới, và đổ lỗi cho sự suy yếu của các sản phẩm sản xuất toàn cầu và sự không chắc chắn của các doanh nghiệp liên quan đến tranh chấp thương mại.Nhà phân tích của Oanda, Jeffrey Halley, cho biết: & ldquo; rõ ràng vàng được sử dụng làm hàng rào biến động ở các thị trường khác. Các nhà đầu tư có quan điểm tiêu cực về triển vọng tăng trưởng toàn cầu. Chúng tôi thấy dòng vốn vào tài sản nguy hiểm.

& rdquo; Vào ngày 12 tháng 12, Brexit đã chiến đấu ở đây!Thủ tướng Anh Johnson đã thất bại trong việc hoàn thành & ldquo của mình; đã phá vỡ chiếc thuyền & ndquo;Chỉ vài giờ sau khi EU phê duyệt sự chậm trễ thứ ba ở Brexit, ông đã nhận được sự đồng ý của quốc hội trước.

Anh ta hy vọng sẽ đánh bạc về sự đột phá của Brexit.Kết quả của cuộc bầu cử vào ngày 12 tháng 12 sẽ xác định số phận của Brexit.

Thủ tướng Anh Johnson trước đây đã đạt được thỏa thuận mới với Liên minh châu Âu.Liên minh châu Âu đồng ý rằng Anh đã bị hoãn lại trong ba tháng, nhưng các chính trị gia Anh vẫn lập luận về việc Anh nên ra đời như thế nào, khi nó đã hết thời, và thậm chí là kết thúc của Brexit.Suki Cooper, một nhà phân tích kim loại quý tại Standard Chartered Bank, cho biết: & ldquo; Sự không chắc chắn xung quanh Brexit và khả năng của họ có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và các nhà đầu tư vẫn chú ý đến vàng.& rdquo; smc comtrade 大宗 研究 助理 副总裁 副总裁 副总裁 美元 , , , , , 跌 跌 至 至 至 至 至 美元 , , , , , , , ủng hộ.

Cuộc khủng hoảng toàn cầu của các tàu chở dầu Iran bùng nổ. Trong khi kích thích sự gia tăng của giá dầu, vàng cũng tăng do làm nóng ác cảm với rủi ro.Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Iran nói rằng hai tên lửa tấn công tàu chở dầu Sinopa, gây ra vụ nổ.

Tên lửa tấn công tàu chở dầu của Iran có thể đến từ Ả Rập Saudi.Ngân hàng Tây Pacific nói rằng rủi ro và sự ghê tởm của các nhà đầu tư và chính sách tiền tệ toàn cầu sẽ tiếp tục tăng giá vàng, cho đến giữa -2020; dự kiến ​​giá vàng sẽ vào khoảng 1510 đô la vào cuối năm nay, và sẽ tăng lên $ 1520 vào năm tới.

Phân tích nhóm phân tích thị trường của Hiệp hội Vàng thế giới tin rằng sự không chắc chắn toàn cầu vẫn còn cao và có rất ít dấu hiệu suy giảm trong tương lai gần.Trong bối cảnh này, các ngân hàng trung ương của các quốc gia khác nhau vẫn tin rằng họ nên tăng sở hữu trong dự bị và kết hợp.

Vị trí của Gold ETF tăng vào thứ năm, gần với kỷ lục lịch sử 82,7 triệu ounce được thiết lập vào năm 2012.Đánh giá hàng tháng của vàng: Giá vàng đã được tăng trở lại; Cục Trade Evil đã biến mất và nền kinh tế toàn cầu "ca hát giảm" IMF, được nuôiTrong thời kỳ New York vào thứ Năm (31 tháng 10), thời gian Bắc Kinh 20:30, Hoa Kỳ đã công bố một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng.Trong số đó, chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ vào tháng 9 rằng thị trường có liên quan ít hơn dự kiến; chi tiêu cá nhân của Hoa Kỳ vào tháng 9 ít hơn dự kiến; số lượng tiền thất nghiệp ở Hoa Kỳ vào tuần thứ năm của ngày 26 tháng 10 về cơ bản phù hợp với kỳ vọng.

Sau khi một loạt dữ liệu của Hoa Kỳ được công bố, giá vàng SPOT tăng nhẹ 3 đô la.Hình: 5 phút Bản đồ giá vàng điểm. Một loạt dữ liệu tại Hoa Kỳ không được mong đợi như toàn bộ. Dữ liệu được chỉ định cho thấy thông báo hàng năm của Chỉ số giá PCE tại Hoa Kỳ vào tháng 9 là 1,3%, Dự kiến ​​1,4%và giá trị trước đó là 1,4%. Được công bố 1,7%, 1,7%dự kiến, 1,8%trước đó.

Cơ quan này nhận xét rằng Chỉ số giá PCE cốt lõi của Hoa Kỳ vào tháng 9 đã chỉ ra rằng chi tiêu tiêu dùng của Mỹ không tăng đáng kể và nó có thể kích thích người tiêu dùng kích thích người tiêu dùng trong bối cảnh niềm tin kinh doanh.Mặc dù chi tiêu tiêu dùng được hỗ trợ bởi tỷ lệ thất nghiệp thấp, đầu tư thương mại đã giảm trong hai quý liên tiếp, có thể có ảnh hưởng tràn ra thị trường lao động và sẽ ngăn chặn chi tiêu của người tiêu dùng.

Liên quan đến triển vọng lạm phát ở Hoa Kỳ, hôm thứ Năm, Chủ tịch Fed Powell đã chỉ ra tại một cuộc họp báo sau khi tuyên bố rằng chúng tôi chỉ chạm vào tỷ lệ lạm phát cốt lõi là 2%.Chỉ sau vài tháng, tỷ lệ lạm phát cốt lõi lại giảm.

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能还会对下面的文章感兴趣:

友情链接: %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20go789%20-%206686%20th%E1%BB%83%20thao%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20Kv999%20-%206686%20th%E1%BB%83%20thao%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20hi88vip%20-%20bsports%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20S666%20-%20Chaolong%20TV%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20 %5Bt%C3%ACm%20ki%E1%BA%BFm%E2%97%A0vn98%E2%92%90net%E2%97%A0t%E1%BA%B7ng%20888k%5D%20bing88%20-%20mitom%20tv%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A1%20-%20